Groźny czad

Od początku sezonu grzewczego świętochłowiccy strażacy kilkukrotnie już interweniowali w zdarzeniach spowodowanych ulatnianiem się czadu. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na stan urządzeń grzewczych i przewodów kominowych w naszych domach. By uniknąć tragedii, warto zaopatrzyć się w czujkę czadu i dymu. W ramach akcji „Czujne Świętochłowice” do kilkunastu świętochłowickich mieszkań, w których w przeszłości były problemy z ulatnianiem się tlenku węgla, przekazane zostaną właśnie urządzenia wykrywające nawet niewielkie stężenia czadu.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe